การแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธ์คนไทยในอิสราเอล ประจำปี 2564 ณ โมชาฟฟาราน

การแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธ์คนไทยในอิสราเอล ประจำปี 2564 ณ โมชาฟฟาราน

2 พ.ค. 2564

89 view
กีฬากระชับสัมพันธ์คนไทยในอิสราเอล

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธ์คนไทยในอิสราเอล ประจำปี 2564 ที่โมชาฟ (นิคมเกษตรกรรม) ฟาราน ในเขตทะเลทราย Arava ทางตอนใต้ของอิสราเอล โดยนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นประธานเปิดงาน มีแรงงานและนักศึกษาไทยในโมชาฟฟารานและโมชาฟใกล้เคียงร่วมงานกว่า 200 คน

กิจกรรมแข่งขันกีฬาครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอลและเซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศ โดยคู่ชิงชนะเลิศผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกจากทีมที่สมัครเข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีมตั้งแต่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นมา รวมทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ การแข่งขันวิ่งกระสอบ วิ่งวิบาก ตีกอล์ฟอีสาน ชักกะเย่อ และเก้าอี้ดนตรี ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่งในการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีของแรงงานและนักศึกษาไทยในอิสราเอล ทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลและตะกร้อได้รับถ้วยรางวัล สนับสนุนโดยฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลของชวัญ รวมทั้งเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณแรงงานไทยในโมชาฟฟาราน ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน และผู้อยู่เบื้องหลังการจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่ร่วมแรงร่วมใจให้การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี และขอบคุณฝ่ายแรงงาน และภาคเอกชนที่สนับสนุนของรางวัลบางส่วนในการจัดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นควบคู่กับการให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ โมชาฟฟารานระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ