ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

3 พ.ค. 2564

108 view

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564