ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเข้ากักตัวใน Alternative Quarantine หรือ AQ (ไม่รวมโครงการแซนด์บ๊อกซ์)

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเข้ากักตัวใน Alternative Quarantine หรือ AQ (ไม่รวมโครงการแซนด์บ๊อกซ์)

11 ต.ค. 2564

118 view

S__16023673