ต้องทำอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงไซเรน

ต้องทำอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงไซเรน

13 พ.ค. 2564

76 view
ต้องทำอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงไซเรน
หากอยู่ในรถส่วนตัว...
หยุดรถข้างทาง
ออกจากรถ
นอนราบกับพื้นและปกป้องหัวด้วยมือ
 
หากอยู่ในอาคาร...
เข้าห้องนิรภัย
ปิดหน้าต่าง
ล็อกประตู
 
หากอยู่ในรถสาธารณะ...
หากอยู่ในรถบัสที่วิ่งภายในเมือง ควรออกจากรถและเข้าไปในอาคารที่ใกล้ที่สุด
หากอยู่ในรถบัสที่วิ่งระหว่างเมืองหรือรถไฟควรหมอบใต้กรอบหน้าต่าง และปกป้องหัวด้วยมือ
 
หากอยู่ในที่กลางแจ้ง...
หากอยู่ในบริเวณที่มีอาคาร ควรเข้าไปในอาคารที่ใกล้ที่สุด
หากอยู่ในที่โล่งแจ้ง ควรนอนราบกับพื้น และปกป้องหัวด้วยมือ
 
ไม่ออกไปถ่ายรูปหรือดูระเบิด เพราะจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
ควรเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินใส่ของสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง ยาที่ใช้ประจำ น้ำดื่ม ฯลฯ
กรณีฉุกเฉิน ติดต่อสถานทูตฯ ได้ที่ 054-636-8150
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ