ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง แรงงานไทยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง แรงงานไทยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

18 พ.ค. 2564

343 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ