ประกาศสำหรับผู้ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศสำหรับผู้ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ

26 ส.ค. 2564

204 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยในอิสราเอล
ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE) ผ่านช่องทางออนไลน์ coethailand.mfa.go.th ดังนี้
1. ลงทะเบียน (กรอกชื่อ นามสกุล รายละเอียดส่วนบุคคล พร้อมแนบหน้าหนังสือเดินทาง) อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนเดินทาง
2. กรอกรายละเอียดการเดินทาง พร้อมแนบตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรมกักตัว (AQ) อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนเดินทาง
ทั้งนี้ สถานทูตปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ