มาตรการการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

มาตรการการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

2 เม.ย. 2564

115 view

มาตรการการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

การกักตัว

1. ผู้มีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (Vaccine Certificate) โดยฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางถึงไทย เข้ารับการกักตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน

2. ผู้ไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข้ารับการกักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน

เอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทยจากอิสราเอล

ผู้มีสัญชาติไทย

  • ใบ COE , แบบฟอร์ม ต.8 , หลักฐานการจองโรงแรมกักตัว (กรณีใช้บริการ ASQ)
  • ผลตรวจโดยวิธี RT-PCR ที่ระบุว่าปลอดเชื้อโควิด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ หลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ หลักฐานยืนยันการหายจากการติดเชื้อโควิด
  • ยกเลิกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

ชาวต่างชาติ

  • ใบ COE (ลงทะเบียนขอรับที่ coethailand.mfa.go.th)
  • ผลตรวจโดยวิธี RT-PCR ที่ระบุว่าปลอดเชื้อโควิด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  • ประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 USD และครอบคลุมการรักษาโควิด
  • หลักฐานการจองโรงแรม ASQ
  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThailandPlus
  • ยกเลิกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ