สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

16 พ.ค. 2564

66 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เนื่องในเทศกาลชาวูโอท