สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดให้บริการกงสุลระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดให้บริการกงสุลระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564

14 พ.ค. 2564

77 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ