สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จะปิดทำการในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จะปิดทำการในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 มี.ค. 2565

| 194 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จะปิดทำการในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เนื่องในวันจักรี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ