สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ (Tel Aviv)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ


(Tel Aviv)

ที่ตั้ง

3 Maskit Street,P.O.Box 2125, Herzliya Pituach 46120

วันที่ทำการ

Monday to Thursday : 09.00-12.00 hrs. and 13.00-17.00 hrs. ( Friday : 09.00-12.00 hrs.)

เวลาทำการของวีซ่า

Consular : Monday-Thursday : 09.00-17.00 hrs.and Friday : 09.00-12.00 hrs. Visa : Monday-Friday : 09.00-11.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(972-9) 954-8412,954-8413 VOIP : 541001,541002,541003,541004,541005,541006,541007

แฟ็กซ์

(972-9) 954-8417

อีเมล

thaiembassyil@mfa.go.th

เว็บไซต์

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

144, Hayarkon Street, 2nd Floor Tel Aviv 63451

เบอร์ติดต่อ

Tel. (972-3) 542 4277 / 542 4278

อีเมล

E-mail: thaicomt@zahav.net.il , thaitctelaviv@ditp.go.th

แฟ็กซ์

Fax : (972-3) 524-4270

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายนวพรรษ นพคุณ
(MR. NAWAPAT NOPPAKUN)

Office of Labour Affairs

ที่ตั้ง

3 Maskit Street (2nd floor) P.O.Box 2125 Herzliya Pituach 46120

เบอร์ติดต่อ

Tel.(972-9) 954 8431 / 954 8432 / 954 8433

อีเมล

Email : labour.israel@gmail.com

แฟ็กซ์

Fax : (972-9) 954 8416

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายโชติวัฒน์ ธิสาร
(MR. CHOTIWAT TISAN)

ตำแหน่ง

Counsellor

ชื่อ-สกุล

น.ส.บุษบัญชลี ภู่แก้วเผือก
(MS. BOOSSABUNCHALEE PHUKAEWPHUEK)

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์
(MISS PANNABHA CHANDRARAMYA)

Minister
(Minister)

-

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางสาววรพร กาญจนะวงศ์
(MISS WORAPORN KANJANAWONG)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวอลิษา ชอบอิสระ
(MISS ALISA CHOBISARA)

First Secretary
(First Secretary)

- นางสาวพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
(MISS PIMCHANOK JIRAPATTANAKUL)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวญาณิศา ชูโชติถาวร
(MISS YANISA CHUCHOTTHAVORN)

- นางจิตรลดา สมศักดิ์ อนิวรรตนกูล
(MRS. CHITLADA SOMSAK ANIWATTANAGUL)

Third Secretary
(Third Secretary)

-