มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ✈️ (สถานะ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)
ดูทั้งหมด

ที่อยู่
The Royal Thai Embassy
3 Maskit Street (2nd floor)
P.O. Box 2125
Herzilya Pituach 4673303

โทรศัพท์ (972-9) 954-8412,954-8413
แฟกซ์ (972-9) 954-8417

อีเมล์ thaiembassy.tav@mfa.go.th

แผนที่

วันเวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

ศุกร์ 09.00-13.00 น. 

เวลาให้บริการฝ่ายกงสุล

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

ศุกร์ 09.00-13.00 น. 

งานตรวจลงตรา / งานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร

ยื่นเอกสาร

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00

ขอรับเอกสารคืน

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 14.00 - 17.00