สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ดูทั้งหมด

ที่อยู่
The Royal Thai Embassy
Ackerstein Tower A, 11th Fl.
11 Hamenofim Street
Herzliya Pituach 4672562

โทรศัพท์ (972-9) 954-8412,954-8413
แฟกซ์ (972-9) 954-8417

อีเมล์ [email protected]

แผนที่

วันเวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

ศุกร์ 09.00-13.00 น. 

เวลาให้บริการฝ่ายกงสุล

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

ศุกร์ 09.00-13.00 น. 

งานตรวจลงตรา / งานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร

ยื่นเอกสาร

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00

ขอรับเอกสารคืน

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 14.00 - 17.00