สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ (Tel Aviv)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
(Tel Aviv)

ที่ตั้ง

Ackerstein Tower A, 11th Fl. 11 Hamenofim Street, Herzliya Pituach, 4672562

วันที่ทำการ

Monday to Thursday : 09.00-12.00 hrs. and 13.00-17.00 hrs. ( Friday : 09.00-12.00 hrs.)

เวลาทำการของวีซ่า

Consular : Monday-Thursday : 09.00-17.00 hrs.and Friday : 09.00-12.00 hrs. Visa : Monday-Friday : 09.00-11.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(972-9) 954-8412,954-8413 VOIP : 541001,541002,541003,541004,541005,541006,541007

แฟ็กซ์

(972-9) 954-8417

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์
(MISS PANNABHA CHANDRARAMYA)

Minister
(Minister)

- นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา
(MR. CHULVAT NARINTHRANGURA)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางสาววรพร กาญจนะวงศ์
(MISS WORAPORN KANJANAWONG)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวธิดารัตน์ แสนใจ
(MISS THIDARAT SAENJAI)

- นายเสฏฐพล พชรพสิษฐ์กุล
(MR. SETTHAPOL PACHARAPASITKUL)

First Secretary
(First Secretary)

-

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวอาภากร เนี๊ยะอั๋น
(MISS ARPHAKORN NIA-UN)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

144, Hayarkon Street, 2nd Floor Tel Aviv 63451

เบอร์ติดต่อ

(972-3) 542 4277 / 542 4278

แฟ็กซ์

(972-3) 524-4270

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

น.ส.พรพรรณี ปิ่นโภคินทร์
(MISS PORNPUNNEE PINPOKINTR)

Office of Labour Affairs

ที่ตั้ง

3 Maskit Street (2nd floor) P.O.Box 2125 Herzliya Pituach 46120

เบอร์ติดต่อ

(972-9) 954 8431 / 954 8432 / 954 8433

อีเมล

แฟ็กซ์

(972-9) 954 8416

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ
(MR. KITTANA SRISURIYA)

ตำแหน่ง

Counsellor

ชื่อ-สกุล

น.ส.เกษร เทพแปง
(MS. KESON THEPPAENG)