การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ และประชาสัมพันธ์สินค้าไทยต่อชุมชนชาว Druze ในอิสราเอล

การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ และประชาสัมพันธ์สินค้าไทยต่อชุมชนชาว Druze ในอิสราเอล

29 มี.ค. 2564

111 view
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยนาย Dov Kalmann ผู้แทนด้านการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในอิสราเอล ได้เดินทางไปยังเมือง Daliat El Carmel ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนชาว Druze ทางตอนเหนือของอิสราเอล และได้หารือกับนาย Rafik Halabi นายกเทศมนตรี ถึงความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ที่เน้นความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างเศรษฐกิจ เคารพอัตลักษณ์ชุมชมท้องถิ่น ไปพร้อมกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้เสนอโครงการเพื่อเมือง Daliat El Carmel พิจารณา อาทิ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย การจัดประกวดภาพถ่ายความประทับใจในการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารไทยในช่วงงานเทศกาลประจำเมือง Daliat El Carmel โดยหลังจากการหารือนาย Rafik ได้นำเอกอัครราชทูตและคณะเยี่ยมชมแกลลอรี่ของนาย Sam Halabi ศิลปินรุ่นใหม่ของเมือง @artist sam halaby (https://www.facebook.com/1samhalaby) รวมถึงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพื้นเมืองชาว Druze แก่คณะฯ ด้วย
 
เมือง Daliat El Carmel เป็นพื้นที่ที่มีประชากรชาว Druze มากที่สุดในอิสราเอล คือ 18,000 คน จากทั้งหมด 150,000 คน โดยชาว Druze ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทางตอนเหนือของประเทศ มีศาสนา วัฒนธรรมและวิถีของชุมชนเป็นของตนเอง สำหรับเมือง Daliat El Carmel เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวตอนเหนือของอิสราเอล และเป็นเมืองที่มีศิลปินรุ่นใหม่จำนวนมาก จึงทำให้นายกเทศมนตรี Rafik มีแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองเป็น “Druze Tel Aviv” ที่มุ่งเน้นการชูเอกลักษณ์ใหม่ให้ Daliat El Carmel เป็นเมืองด้านศิลปะและวัฒนธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ