คลิปวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฎร"

คลิปวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฎร"

13 ต.ค. 2564

26 view

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมคลิปวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฎร" ได้ที่ www.youtube.com/watch?v=EoOupbRPCV0