ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิสราเอล

ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2567

| 378 view

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – อิสราเอล ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ขอนำเสนอตราสัญลักษณ์ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิสราเอล ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดประกวดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย โดยเป็นผลงานของคุณสมชาย นิลแก้ว ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ