นักศึกษาไทยในอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาวิชาพืชศาสตร์กับศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอาราวาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

นักศึกษาไทยในอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาวิชาพืชศาสตร์กับศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอาราวาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

6 ก.พ. 2564

91 view
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาไทยในอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาวิชาพืชศาสตร์กับศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอาราวา (Arava International Center for Agricultural Training: AICAT) จำนวน 80 คน พร้อมด้วยนักศึกษาในโครงการดังกล่าวจากประเทศอื่น ๆ ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดสแรกแล้ว
ทั้งนี้ ผู้อาศัยอยู่ในอิสราเอลที่มีอายุเกิน 16 ปีและมีประกันสุขภาพ สามารถนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้แล้วค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ