บทความเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

บทความเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

8 ต.ค. 2564

33 view
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านอ่านบทความอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชไมตรีระหว่างไทย-อิสราเอล เขียนโดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก “๕๐ ปี มิตรภาพไทย-อิสราเอล”
 
doc_page_1 doc_page_3   doc_page_4   doc_page_5   doc_page_6  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ