ประกาศการย้ายที่ทำการใหม่สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

ประกาศการย้ายที่ทำการใหม่สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2565

| 164 view

ประกาศการย้ายที่ทำการใหม่สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเริ่มเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดที่อยู่และช่องทางการติดต่อตามภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ