ประกาศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง

ประกาศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ย. 2566

| 333 view

ประกาศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ