ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 100 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยจะมีการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ