ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2566

| 2,529 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ