ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

14 ต.ค. 2563

106 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ