ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)

13 ม.ค. 2564

212 view

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ