ประกาศสำหรับคนไทยในอิสราเอล

ประกาศสำหรับคนไทยในอิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 85 view

จากการประเมินสถานการณ์ในวันนี้ กองทัพอิสราเอลประกาศให้งดทำงานในพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี 0-4 กิโลเมตรจากชายแดนติดฉนวนกาซา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอย้ำให้พี่น้องแรงงานไทยติดตามประกาศต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยความห่วงใย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ