ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พ.ศ. 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พ.ศ. 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 303 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ