สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จะงดให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จะงดให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มี.ค. 2567

| 216 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จะงดให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ