พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ค. 2565

| 37 view
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายอิซฮาก เฮอร์โซก
ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล
รัฐอิสราเอล

ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิสราเอลมีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความเข้าใจอันดีและความผูกพันฉันมิตรระหว่างประเทศเราทั้งสอง จะช่วยยกระดับความร่วมมือที่กว้างขวางของทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกในอนาคต

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว