การลงทะเบียนเพื่อขอรับ Thailand Pass (อัพเดทล่าสุดวันที่ 7 มกราคม 2565)

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ Thailand Pass (อัพเดทล่าสุดวันที่ 7 มกราคม 2565)

22 ธ.ค. 2564

325 view

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

1. ระงับการลงทะเบียนประเภท Test and Go ออกไปก่อน โดยจะมีการประเมินและพิจารณาอีกครั้ง
    - ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วยังสามารถเดินทางเข้ามาได้ตามมาตรการที่กำหนด และตามวันเวลาที่ขออนุมัติไว้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
2. เปิดพื้นที่ Sandbox ที่อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพิ่มเติมจาก จ.ภูเก็ต ได้แก่ จ.สุราษฏธานี (เฉพาะ เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) จ.กระบี่ และ จ.พังงา ทั้งจังหวัด โดยสามารถลงทะเบียน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1 สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) โดยผู้เดินทางจะต้องมาด้วยเที่ยวบินในประเทศแบบ sealed route จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสมุย หรือเที่ยวบินตรงเข้าสมุย
    2.2 พังงา (ทั้งจังหวัด) โดยผู้เดินทางจะต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าท่าอากาศยานภูเก็ต
    2.3 กระบี่ (ทั้งจังหวัด) โดยผู้เดินทางจะต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าท่าอากาศยานภูเก็ต หรือท่าอากาศยานกระบี่

ประกาศกรมการกงสุล : ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

🔺 "ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว" จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 🔺

1️⃣ คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

2️⃣ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

3️⃣ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

4️⃣ ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วหรือได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย