รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2567

| 222 view
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบหารือกับนาย Moshe Arbel รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล ซึ่งกำกับดูแลเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างชาติมายังอิสราเอล ณ โรงแรม Carlton กรุงเทลอาวีฟ โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือการดูแลความปลอดภัยแรงงานไทยในภาคเกษตรของอิสราเอล โดยเฉพาะในช่วงเวลาสงคราม และความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานในภาคเกษตรของอิสราเอล โดยฝ่ายไทยได้ขอเพิ่มโควตาส่งแรงงานไทยมาทำงานในภาคเกษตรของอิสราเอลจาก 6,000 คนต่อปีเป็น 10,000 คนต่อปี ซึ่งฝ่ายอิสราเอลตอบรับด้วยความยินดี
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย ตลอดจนความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงในการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานในภาคก่อสร้างของอิสราเอล
 
อนึ่ง ในการเยือนอิสราเอลครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของอิสราเอล รวมทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในภาคก่อสร้างและภาคเกษตรในอิสราเอลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ