รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมเยียนสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมเยียนสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2567

| 98 view
 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูตฯ นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูตฯ และนายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานฯ ให้การต้อนรับ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานการประชุมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ และฝ่ายแรงงานฯ โดยได้มีการหารือการดูแลแรงงานไทยในอิสราเอล ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 30,000 คน โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยในช่วงสงครามและปัญหายาเสพติด การขอเพิ่มโควตาส่งแรงงานไทยมาทำงานในภาคเกษตรของอิสราเอลจาก 6,000 คนต่อปีเป็น 10,000 คนต่อปี และความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงส่งแรงงานไทยมาทำงานในภาคก่อสร้างของอิสราเอล
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้พบปะและพูดคุยกับพี่น้องแรงงานไทยที่มารับบริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และรับฟังปัญหาและประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลไทยสนับสนุนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ