ลงทะเบียนขอขึ้นเครื่องบินอพยพกลับประเทศไทย

ลงทะเบียนขอขึ้นเครื่องบินอพยพกลับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2566

| 5,210 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ขอเรียนว่า การอพยพเดินทางกลับประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ และความเป็นไปได้ของการเดินทางกลับไปทำงานที่อิสราเอล
 
ผู้ที่ประสงค์ขอขึ้นเครื่องบินอพยพเพื่อเดินทางกลับไทย กรุณากรอกแบบสอบถามที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdvI63Fs9EsmYJNAK069j5QwnGZDVSbmLdXwwKYlNUV2cVRQ/viewform?fbclid=IwAR2zWXGIqk1-UuilA86yhtkir5OWpFo2CuBjVN7MN6Gphjklg6-iYViKINg โดยตอบคำถามทุกข้อ
 
ด้วยความห่วงใย จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ