สถานเอกอัครราชทูตฯ งดให้บริการด้านกงสุล

สถานเอกอัครราชทูตฯ งดให้บริการด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2566

| 1,354 view

เนื่องด้วยสถานการณ์สงครามในอิสราเอล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดให้บริการฝ่ายกงสุล (หนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร บัตรประชาชน และตรวจลงตรา) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งดำเนินการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในอิสราเอล ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้