สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 77 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ