สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ 16 กันยายน 2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ 16 กันยายน 2564

14 ก.ย. 2564

21 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ 16 กันยายน 2564 เนื่องในเทศกาล Yom Kippur

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ