สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ 6 มีนาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ 6 มีนาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 66 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันมาฆบูชา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ