สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2565

| 49 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เนื่องในเทศกาลเพสสะห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ