สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดให้บริการด้านกงสุล (งานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตรา งานสัญชาติและนิติกรณ์ และงานบัตรประชาชน) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดให้บริการด้านกงสุล (งานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตรา งานสัญชาติและนิติกรณ์ และงานบัตรประชาชน) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2565

| 63 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดให้บริการด้านกงสุล (งานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตรา งานสัญชาติและนิติกรณ์ และงานบัตรประชาชน) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่                     ๒๗ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างย้ายที่ทำการ 

ทั้งนี้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ฮอตไลน์หมายเลข ๐๕๔-๖๓๖-๘๑๕๐ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ