สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และถวายภัตตาหารเพลแก่พระครูภาวนาพิธาน (พระอาจารย์ Ofer)

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และถวายภัตตาหารเพลแก่พระครูภาวนาพิธาน (พระอาจารย์ Ofer)

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 294 view

วันนี้ (25 มกราคม 2567) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และถวายภัตตาหารเพลแก่พระครูภาวนาพิธาน (พระอาจารย์ Ofer) ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นประธาน และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วม นอกจากนี้ ได้มีการทำพิธีสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่แรงงานไทยที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ ในปี 2566 ซึ่งรวมทั้งที่เสียชีวิตจากเหตุสงคราม 39 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 73 คนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ