สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับองค์กร Leket Israel

สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับองค์กร Leket Israel

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2565

| 46 view
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยนายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และนางสาวพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทลอาวีฟ ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปร่วมเป็นอาสาสมัครกับ Leket Israel องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ในการเก็บเกี่ยวพืชผลที่เหลือใช้จากไร่ (หัวโคราบี้) ณ ไร่ในเมือง Rishon LeTsiyon เพื่อ Leket Israel นำไปส่งมอบต่อ/ประกอบอาหารให้แก่คนยากไร้ในอิสราเอล โดยหัวโคราบี้ที่เก็บได้ในในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่จะถูกจัดส่งไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ในอิสราเอลได้ประมาณ 250 ครอบครัว
 
ก่อนหน้าการดำเนินกิจกรรม นาย Joseph Gitler ประธานและผู้ก่อตั้งองค์กร Leket Israel ได้ต้อนรับคณะ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับ Leket Israel ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของผู้ยากไร้ในอิสราเอล (food rescue) อย่างยั่งยืน รักษ์โลก และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยร่วมกับเครือข่ายองค์กร NGOs ในอิสราเอลอื่นๆ ในการบริหารจัดการอาหารเหลือใช้อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการการเก็บเกี่ยวพืชผลเหลือใช้ การรับและขนส่งอาหารเหลือใช้จากแหล่งต่างๆ (อาทิ ค่ายทหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า บริษัทเอกชน ฯลฯ) เพื่อบรรจุ/ปรุงขึ้นใหม่ และส่งมอบต่อให้กับผู้ยากไร้ในอิสราเอล โดยไม่จำกัดสัญชาติและศาสนา โดยจากสถิติเมื่อปี 2563 Leket Israel สามารถบริหารจัดการพืชผล/ อาหารเหลือใช้ เพื่อจัดส่งให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ทั่วประเทศกว่า 223,000 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ