สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3/2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3/2564

26 ส.ค. 2564

82 view

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3/2564 ณ โมชาฟฟารานและโมชาฟเอนยาฮาฟ โดยให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางจากแรงงานไทยในโมชาฟและคิบบุตส์ต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น อิลอส โซฟา และอาสมาดามารวมทั้งสิ้น 215 คน ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการให้บริการกงสุลสัญจร ณ โมชาฟฟาราน รวมทั้งได้พบปะ พูดคุยและสอบถามความเป็นอยู่ของแรงงานไทย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและทำงานในอิสราเอล ตลอดจนมอบอุปกรณ์กีฬา และวัตถุมงคลจากพระครูมหาไพเราะ วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทองด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ