สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทยให้แก่โรงพยาบาล Soroka

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทยให้แก่โรงพยาบาล Soroka

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 24 view
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคโดยรัฐบาลไทยให้แก่โรงพยาบาล Soroka Medical Center ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Beer Sheva โดยเป็นโรงพยาบาลหลักในเขตภาคใต้ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอิสราเอล โดยโรงพยาบาลได้รักษาแรงงานไทยที่ทำงานและพักอาศัยในพื้นที่ตอนใต้ของอิสราเอลครอบคลุมเขตอาราวาและพื้นที่ใกล้เคียงฉนวนกาซามาอย่างต่อเนื่อง
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ดูแลและให้การรักษากรณีฉุกเฉินแก่แรงงานไทยในพื้นที่โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นแรงงานที่มีประกันสุขภาพหรือไม่ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับแพทย์หญิง Yaffa Ashur รองผู้อำนวยการใหญ่ของโรงพยาบาลฯ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลฯ กับสถาบันทางการแพทย์ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน (Trauma Unit) ซึ่งเป็นสาขาที่โรงพยาบาล Soroka Medical Center มีความเชี่ยวชาญในระดับโลก
หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมด้านการแพทย์ (Innovation Center) ของโรงพยาบาล Soroka ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลฯ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ Startup และภาคเอกชนของอิสราเอลในการค้นคว้า การวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมด้านการแพทย์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ