สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนการบำรุงรักษาศาลามิตรภาพไทย-อิสราเอล

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนการบำรุงรักษาศาลามิตรภาพไทย-อิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

| 390 view
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 9,593.52 เชคเกล จากรัฐบาลไทยสำหรับการบำรุงรักษาศาลามิตรภาพไทย-อิสราเอล ที่สวน Ben Shemen เขตโมดิอินแก่ Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund (KKL-JNF) องค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งมีหน้าที่ดูแลสวนป่าในอิสราเอล
 
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาง Anat Gold, Director of Central Region, KKL-JNF เกี่ยวกับแผนการบำรุงรักษาศาลามิตรภาพฯ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนของ คสพ.ระหว่างไทยกับ อส. โดยนาง Gold ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยและ KKL-JNF พร้อมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดำเนินโครงการและกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งสองประเทศต่อไป
 
ทั้งนี้ ศาลามิตรภาพฯ สร้างขึ้นเมื่อปี 2539 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล และชุมชนชาวไทยในอิสราเอล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามโดดเด่นในสวนป่า Ben Shemen ที่ใหญ่ที่สุดในอิสราเอล ซึ่งมีผู้เข้าไปท่องเที่ยวประมาณ 2 ล้านคนต่อปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ