สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินอุดหนุนแก่องค์กร Kav LaOved เพื่อขอบคุณที่สนับสนุนการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในอิสราเอล

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินอุดหนุนแก่องค์กร Kav LaOved เพื่อขอบคุณที่สนับสนุนการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในอิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 84 view

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้มอบเงินจำนวน 14,969.01 เชคเกล หรือ 150,000 บาท แก่องค์กร Kav LaOved เพื่อขอบคุณที่สนับสนุนการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในอิสราเอล โดยมีนาย Ohad Amar ตำแหน่ง Executive Director เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการสนับสนุนและช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลเพิ่มเติม โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในอิสราเอลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ