สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านเป็นครั้งที่ 4 และนำแรงงานไทยในภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอลเป็นครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านเป็นครั้งที่ 4 และนำแรงงานไทยในภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอลเป็นครั้งที่ 2

27 ต.ค. 2563

103 view
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 63 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 267 คน โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 21.00 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 28 ตุลาคม 63 เวลา 13.00 น. คนไทยที่เดินทางกลับประกอบด้วยแรงงานภาคเกษตรที่มีปัญหาสุขภาพ 7 คน แรงงานภาคเกษตรที่หมดสัญญาจ้าง ตกงาน หรืออยู่ในอิสราเอลโดยผิดกฎหมาย 168 คน นักโทษที่ทางการอิสราเอลเนรเทศ 9 คน และชาวไทยที่พำนักในอิสราเอล 80 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 264 คน
 
ในเที่ยวบินดังกล่าว มีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับ COE จำนวน 3 คน ประกอบด้วยนักธุรกิจและนักบวชยิว (Rabbi) ที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจระยะสั้น 2 คน และบุรุษพยาบาลชาวอิสราเอลที่จะเดินทางไปรับผู้ป่วยชาวอิสราเอล 1 คน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้โดยได้นำแพทย์ 2 คนมาตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ให้แก่แรงงานไทยที่ไม่สามารถมาพบแพทย์ได้ก่อนหน้านี้ที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทาง online ให้กับแรงงานไทยทุกคน รวมทั้งประสานงานการ Check-in ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ของขบเคี้ยว หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่ผู้โดยสารทุกคน โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ของทางการอิสราเอล
ในเที่ยวบินขากลับอิสราเอล ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 29 ตุลาคม 63 มีแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลจำนวน 249 คนเดินทางมาทำงานที่อิสราเอล ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ ตลอดจนนำผู้ป่วยชาวอิสราเอลจำนวน 1 คน กลับมาเข้ารับการรักษาต่อที่อิสราเอลด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในการจัดเที่ยวบินเหมาลำพิเศษรวม 4 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวน 941 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ