สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ธ.ค. 2565

| 315 view
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ร่วมกับ KKL- JNF องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีหน้าที่ดูแลสวนป่าในอิสราเอล จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลามิตรภาพไทย - อิสราเอล สวน Ben Shemen เขตโมดิอิน
ในโอกาสนี้ นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยนายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต นางสาวพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทลอาวีฟ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ “ต้นไม้ของในหลวง” และสัญลักษณ์ของประเทศไทย ณ สวนศาลาไทย รวมทั้งต้น Cypress ของอิสราเอล และไม้พุ่มสมุนไพรต่างๆ บริเวณรอบศาลามิตรภาพฯ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทยกับอิสราเอลที่จะเติบโตงอกงาม ยังเป็นการดำเนินรอยตามศาสตร์แห่งพระราชาในการเสริมสร้างสุขภาพดินเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในวาระ “วันดินโลก” ตลอดจนเป็นการทำความดีด้วยหัวใจตามแนวพระราชดำริของจิตอาสาพระราชทานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ