สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2565 ณ โมชาฟฮัตเซวา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2565 ณ โมชาฟฮัตเซวา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2565

| 18 view
เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2565 ณ โมชาฟฮัตเซวา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายอาราวาทางตอนใต้ของอิสราเอล โดยมีแรงงานไทยในพื้นที่ใกล้เคียงจากคิบบุตส์และโมชาฟต่าง ๆ อาทิ อิดาน เอนยาฮาฟ ฟาราน เอ็นตามา และโลตาน ไปรับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 140 คน
ในโอกาสนี้ นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยและสอบถามความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของแรงงานไทยที่มารับบริการฯ พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์กีฬา และหนังสือธรรมะให้แก่แรงงานไทยด้วย 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ