สถานเอกเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิสราเอล

สถานเอกเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2567

| 169 view
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ร่วมกับ Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund (KKL-JNF) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรของอิสราเอลซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาป่า จัดกิจกรรมปลูกป่า (Tree Planting Ceremony) ฉลองวันครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-อิสราเอล โดยได้เชิญบุคคลสำคัญจากทุกภาคส่วนของอิสราเอลและชุมชนไทยในอิสราเอลที่มีคุณูปการต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาร่วมปลูกต้นไม้ 70 ต้น ณ ป่า Ben Shemen
 
ในโอกาสนี้ นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต และนาย Avi Dichter รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของอิสราเอล ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและอิสราเอลกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ และย้ำความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในทุกด้านให้ก้าวหน้าต่อไป โดยเอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสายสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างสองประเทศ โดยต้นไม้ซึ่งมีรากหยั่งลึกจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างสองประเทศ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ร่วมกันของแรงงานไทยในภาคเกษตรของอิสราเอล และได้แสดงความเสียใจที่แรงงานไทยต้องได้รับผลกระทบจากสงครามอิสราเอล-ฮามาส โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวประกันไทย 8 คนจะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็ว
 
นางสาว Ifat Ovadia-Luski ประธาน KKL-JNF ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้ร่วมจัดงาน โดยขอให้ตัวประกันไทยกลับคืนประเทศไทยอย่างปลอดภัย และกล่าวถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์ฉันมิตรที่หยั่งรากลึกระหว่างสองประเทศ จากนั้น นาย Michael Ronen อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ได้เป็นผู้แทนในการอ่านบทสวดมนต์ผู้ปลูกป่า (Planters’ prayer) ก่อนที่ผู้ร่วมงานจะร่วมกันปลูกต้นไม้ 70 ต้น เป็นต้นกล้าของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในคัมภีร์ไบเบิล 5 ประเภท ได้แก่ ต้นสน ต้นโอ๊ค ต้นคารอป ต้นกระวาน และต้นสนไซปรัส
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งทีมงาน KKL-JNF ที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ