ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และเอกอัครราชทูตฯ นำคณะเยี่ยมชม Ben-Gurion University of the Negev มหาวิทยาชั้นนำในภาคใต้ของอิสราเอล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และเอกอัครราชทูตฯ นำคณะเยี่ยมชม Ben-Gurion University of the Negev มหาวิทยาชั้นนำในภาคใต้ของอิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.พ. 2566

| 78 view
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และคณะฯ เดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Ben-Gurion University of the Negev พร้อมรับฟังบรรยายสรุปโดย ศ. Limor Aharonson-Daniel Vice-President for Global Engagement และหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับเป้าหมายและการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
 
ทั้งสองฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันในสาขาที่ต่างให้ความสำคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น เทคโนโลยีการเกษตรและการเกษตรพื้นที่แห้งแล้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ