เกณฑ์การฉีดวัคซีนสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบเทสต์แอนด์โกและแซนด์บ๊อกซ์

เกณฑ์การฉีดวัคซีนสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบเทสต์แอนด์โกและแซนด์บ๊อกซ์

19 ธ.ค. 2564

199 view

เกณฑ์การฉีดวัคซีนสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบเทสต์แอนด์โกและแซนด์บ๊อกซ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ